top of page
WhatsApp Image 2023-05-10 at 21.05.50.jpeg

זהר בן אליהו שמאי מקרקעין .
בעל משרד לשמאות מקרקעין באילת.
יליד אילת  שנת  1968
נשוי לסוזי  ואבא ל 3 בוגרים מהממים
תואר ראשון  BA ותואר שני MBA בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות אונ' בן גוריון.
חבר בלשכת שמאי המקרקעין
שמאי חברות מימון ישיר והראל 60+ באילת. 
מעורה בשוק הנדל"ן באילת. 
בעל ניסיון בניהול פרויקטים בנייה מורכבים במערכות חוסכות אנרגיה.

משרדי מטפל במגוון הערכות שווי לכל סוגי נכסי המקרקעין : 
דירות ,בתים ,קרקעות ,נכסים מניבים.
בהערכת שווי נדל"ן משתמשים באחת או יותר מהגישות המקובלות  "השוואה" , "היוון הכנסות","  עלויות"
וזאת בהתאם למצבים שונים  הכוללים משכנתאות , הלוואות ,ירושות ,גירושין , פירוק שיתוף ועוד. 

הערכת שווי לצורך בטוחה למתן אשראי (תקן 19 ) הערכת שווי לכלל סוגי הנכסים לצורך העמדת נכס כבטוחה לאשראי. הערכות השווי נערכות על פי עקרונות תקן 19 הקובע את רמת הפירוט המזערית בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי שניתן ע"י בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון או כל גורם אחר המספק אשראי. 

שמאות טרום רכישה (שמאות מוקדמת)
רכישת דירה, בית או כל נכס מקרקעין אחר, זו בד"כ העסקה המורכבת, היקרה והמלחיצה ביותר שיבצע אדם במהלך חייו.
עסקה כזו מומלץ לבצע תמיד בליווי אנשי מקצוע מתאימים, קרי שמאי מקרקעין ועו"ד מקרקעין.
בדיקת דירה לפני קניה, עוד בטרם נחתם הסכם המכר, הנו אחד מתפקידיו החשובים של שמאי מקרקעין.
חתימה רק לאחר בדיקת דירה לפני קנייה.
אתם נמצאים בתהליך של בדיקת דירה לפני רכישה? אני ממליץ בחום להימנע מחתימה על הסכם הרכישה לפני ביצוע שמאות מקדימה לנכס, או לכל הפחות, להתנות בחוזה הרכישה, את זה שכניסתו לתוקף תלויה בתוצאות בדיקה שתבוצע ע"י שמאי מקרקעין.
 
שמאות מוקדמת כזו, עשויה לחסוך מכם, הרוכשים, עוגמת נפש עתידית והפסדים כספיים גדולים.
גם עבור מוכרי נכס מקרקעין, אנו ממליצים לבצע שמאות לדירה, בכדי לדעת את שוויו האמיתי של הנכס, 
לבדוק מיסוי עתידי ( מס שבח והיטלי השבחה) ולהבין מהו המחיר הראלי של הנכס.
הבדיקה כוללת  :
סקר מחירים מקיף בסביבת הנכס  תוך כדיי התאמות והשוואות לנכס המוערך.
בדיקת היתרי בנייה – בדיקה שאכן הנכס נבנה בהתאם להיתר ואם במידה וחרג ביצוע התאמה למחירו בשוק.
זכויות בנייה – אני בודק האם נוצלו כל זכויות הבנייה  ובמידה וקיימות כאלו  הן נוספות לשווי הנכס.
בדיקת תשריט ותקנון הבית המשותף – בדיקה זו רלוונטית  לנכסים הרשומים כבתים משותפים אני בודק אכן שישנם הצמדות והאם בפועל הוענקו לדירה ,חניות, מחסנים, חלקים מהגג בדיקה זו חשובה טעות ברישום הדירה יכול להוביל למצב כי דירתך רשומה על השכן וההיפך דבר שכשלעצמו יוביל לביטול עסקה במידה ולא בוצעה שמאות מוקדמת .
בדיקת מצבו המשפטי של הנכס – אני בודק את הבעלות הקיימת בנכס  טאבו או במינהל מקרקעי ישראל  - בדיקה של שעבודים ,הפקעות ,עיקולים ושאכן הייעוד של הנכס הינו שימושו העיקרי .
בדיקת מידע תכנוני עתידי בסביבת הנכס – אני בודק בנוסף האם יש תכנון עתידי לחלקה בה נמצא הנכס  ע"י מחלקת ההנדסה של הועדה המקומית  האם התכנון משביח או פוגע בשווי הנכס . היטל השבחה 
שומות נגדיות להיטלי השבחה- היטל השבחה הינו היטל המוטל ע"י הרשות המקומית בגין עליית שווי הנכס / בשל תוספת זכויות שהוענקו תחת תוכנית בניין עיר (תב"ע).
ההיטל נדרש  בעת מכירת נכס או בניית התוספת בפועל  (הוצאת היתר בנייה).
ניתן להגיש שומה נגדית תוך כדיי הצגת טיעונים כלכליים אשר יפחיתו את גובה התשלום .

2222.jpg

לפרטים נוספים ויצירת קשר 

  • R
  • Facebook
  • Whatsapp
11111.jpg
bottom of page